Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diabetic Neuropathic Pain and TRPM2 Channel Focus on Selenium

Diabetic Neuropathic Pain and TRPM2 Channel Focus on Selenium, Isparta, Turkey, 27 June - 03 July 2022, vol.14, pp.9

Covid-19 Pandemi Döneminde Subakut Tiroidit Olguları ve Kalıcı Hipotiroidi Gelişimini Etkileyen Faktörler

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri-İnteraktif Güncelleştirme 2022 Kongresi, SAPANCA, Turkey, 24 - 27 March 2022

Orlistat Levotiroksin Biyoyararlanımını Etkiler mi?

9. Türkiye Tiroid Hastalıkları E-Kongresi, Turkey, 1 - 04 December 2021

Anemik Hastalarda HBA1c Ne Kadar Güvenilir?: İki Farklı Bakış Açısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4. İç Hastalıkları Kongresi 2022, İstanbul, Turkey, 24 - 27 November 2021

Acth Eksikliği ve Hashimato Hastalığı Eşlik Eden Lenfositik Hipofizitisli Genç Bir Kadın

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018

Adrenal Bezin Nadir Bir Vakası: İzole Kist Hidatik

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018

Hashimato Tiroiditi Olan Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2014

Özofagus Varis Tanısında Noninvaziv Bir Test: Trombosit Sayısı/Dalak Çapı Oranı

24. Ulusal Gastroentroloji Haftası, Nevşehir, Turkey, 16 - 21 October 2007, vol.18, pp.11

Hodgkin Lenfoma Olgusunda Sekonder Amiloidozis Gelişimi - Olgu Sunumu

Türk Hematoloji Derneği 32.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2006, vol.23, pp.145

Üç Olgu Nedeniyle Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması

Türk Hematoloji Derneği 32.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2006, vol.23, pp.67-68

Endoskopik Polipektomiye Bağlı Gis Kanama Üzerine Etkili Faktörler

22. Ulusal Gastroentroloji Haftası, Malatya, Turkey, 30 August - 04 September 2005, vol.16

Books & Book Chapters

Anemi ve Glikolize Hemoglobin

in: Güncel Genel Dahiliye Çalışmaları III, KADİROĞLU ALİ KEMAL, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.339-343, 2022

COVID-19 ve Hipotiroidizm

in: COVID-19 ve Güncel Endokrinolojik Yaklaşımlar, AKBAŞ MURAT EMİN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.251-256, 2021 Sustainable Development