Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

EXPERIMENTAL EVIDENCE OF THE SUBLETHAL EFFECTS OF CARBAMATE PESTICIDE ON ZEBRAFISH (DANIO RERIO)

Fresenius Environmental Bulletin, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

TOXIC EFFECTS OF HERBICIDE TRIBENURON-METHYLON LIVER TISSUE OF ZEBRAFISH (Danio rerio)

Fresenius Environmental Bulletin, vol.29, no.12, pp.11175-11179, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

EFFECTS OF POLY(2-ETHYL-2-OXAZOLINE) EXPOSURE ON OVARY HISTOLOGY OF ZEBRAFISH (Danio rerio)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, pp.4072-4076, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Some oxidative stres parameters in heart tissue of Zebrafish (Danio rerio) caused by mancozeb

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (EgeJFAS), vol.36, no.4, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyolojik Araştırmalarda Zebra Balığının (Danio rerio Hamilton, 1822) Kullanılması ve Önemi

Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, vol.7, no.2, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Su Arıtımında Ultrases Uygulaması: Arıtma Yöntemlerine Farklı Bir Yaklaşım

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.1, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küresel ısınmanın balıklar ve deniz ekosistemleri üzerine etkileri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.31, no.3, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Balıklarda ağır metal ve pestisitler tarafından indüklenen oksidatif stres mekanizmaları

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (EgeJFAS), 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Insecticide Groups and Their Effects in Aquatic Environment

Marmara Fen Bilimleri Dergisi, vol.25, no.4, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

ZEBRA BALIĞININ KARACİĞER HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARINDA MODEL ORGANİZMA OLARAK KULLANIMI

in: Fen ve Matematik Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, YILDIZ ÖZKAN Esma, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.33-52, 2020

Toksikoloji Analizlerinde In vitro Yaklaşımlar

in: Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Aka Sağlıker Hüsniye, Çoğal Sadık, Köroğlu Seçkin, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.89-154, 2018

Sucul Canlıların Ekotoksikogenomik Araştırmalardaki Yeri

in: Fen Bilimleri ve Matematik’te Akademik Araştırmala, Yıldırım Zeki, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.9-35, 2018