Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of the neuroprotective effects of ozone in an experimental spine injury model.

Journal of neurosurgery. Spine, ss.1-9, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Biomechanical Properties of the Cranial Dura Mater with Puncture Defects : An In Vitro Study

JOURNAL OF KOREAN NEUROSURGICAL SOCIETY, cilt.62, ss.382-388, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Importance of Three-Dimensional Modeling in Cranioplasty

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.30, ss.713-715, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Importance of 3 Dimensional Modelling in Cranioplasty

Journal Of Craniofacial Surgery, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

CAVERNOUS ANGIOMA MIMICKING MENINGIOMA

Journal Of Craniofacial Surgery, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ACAN gen VNTR Polimorfizmi ve Türk Popülasyonundaki İntervertebral Disk Dejenerasyonu

Medical Bulletin of Haseki, cilt.58, ss.309-314, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Simulation with Three Dimensional Modeling Before Spinal Surgery and its on the Surgery

Journal of Medical Innovation and Technology, cilt.1, ss.35-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Clinical outcome of surgery techniquesin patients with brain abscess

Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nöroşirürji’de 3 Boyutlu Baskılar ve Baskılama Yöntemleri

Türk Nöroşirürji Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HELLP Sendromu, Akut Böbrek Yetmezliği, Preeklampsi ve Subaraknoid Kanama Birlikteliği Olan Hasta Deneyimi

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi, cilt.3, ss.88-91, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Anti-inflammatory efficiency of erythropoietin in sciatic nerve damage

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.9, ss.287-291, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ACAN gene VNTR variant and suspectibility to intervertebral disc degeneration in a Turkish population

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VESAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019

MANUFACTURING AND APPLICATION OF PERSONAL HAND AND FINGER SPLINT WITH THREE DIMENSIONAL PRINTER TECHNOLOGY FOLLOWING HAND AND FINGER TRAUMA

XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 25 - 28 Nisan 2019

SPİNAL CERRAHİDE 3 BOYUTLU BASKILAMA YÖNTEMLERİ VEÖNEMİ

33. türk nöroşirurji bilimsel kongresi, 11 - 14 Nisan 2019

Kafa Travması Hastalarda Epidemiyolojik Çalışma

6 th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 8 - 11 Kasım 2018

Üç Boyutlu Yazıcı ile Modellemelerin Spinal Cerrahi Üzerine Etkileri

Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu, 26 - 29 Eylül 2018

Posterior fossa metastazlarının ödem kitle indeksinin yaşam süresine etkisi

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018

HELLP

9th Asian Conference on Emergency Medicine, 22 - 25 Kasım 2017

Karpal Tünel Sendromunda Furacin alerjisi

Intercontinental Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017

Kafa Travması Sonrası Subakut Beyin İskemisi

Intercontinental Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017

Zona Zoster Ve Kranial Sinir Tutulumu

Intercontinental Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017

Anjio Negatif SAK

Intercontinental Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017

15 Yaşındaki ikiz hastada görülen bilateral KarpalTünel Sendromu

TND 31. BİLİMSEL KONGRESİ, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, ss.151-317

Antipsikotik kullanan hastada Tenoksikam kullanımısuistimali

TND 31. BİLİMSEL KONGRESİ, Türkiye, 28 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, ss.151-317

Hiponatremi ile birlikte seyreden paraparazi

TND 31. BİLİMSEL KONGRESİ, Türkiye, 28 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, ss.151-317

Rezorbe olmuş rüptüre lomber disk hernisi

TND 31. BİLİMSEL KONGRESİ, Türkiye, 28 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, ss.151-317

Köpek Isırığına bağlı gelişen Periferik Fasial Paralizi

TND 31. BİLİMSEL KONGRESİ, Türkiye, 28 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, ss.151-317

Kitap & Kitap Bölümleri

Kranial ve Spinal Ateşli Silah Yaralanması

Temel İlkeleri ile Nöroşirurji, ali arslantaş,zühtü özbek,emre özkara,hasan emre adın, Editör, ESOGÜ Basımevi, Eskişehir, ss.111-117, 2019

raise intacranial pressure

fungal infections of the central nervous system, mehmet turgut,sundaram challa,ali akhaddar, Editör, Springer, London/Berlin , Zürich, ss.253-259, 2019

Ağrı Tedavisinde Akılcı İlaç Kullanımı

Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, Hüseyin Biçeroğlu, Editör, US Akademi, İzmir, ss.1703-1719, 2018

Servikal Bölgede Komşu Segment Hastalığı

Servikal ve Torakal Omurganın Dejeneratif Hastalıkları, Kotil Kadir, Temiz Cüneyt, Kaptanoğlu Erkan, Erman Tahsin, Ateş Özkan, Dalgıç Ali, Solmaz İlker, Editör, Buluş Tasarım, Ankara, ss.291-296, 2017