Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Frequency of Unplanned Rehospitalization and Associated Factors in Gyneoncology Patients A Retrospective Study

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, cilt.27, sa.1, ss.183-188, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TOUCHES OF ART TO DİSABLED LİVES: TEXTİLE ART AND BLİND PEOPLE

International Journal of Research - Granthaalayah, cilt.8, sa.3, ss.115-118, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RELATED TO ”IN CIVIL SOCIETY WOMEN AND WOMEN MANAGEMENT PROBLEMS” OFADMINISTRATOR WOMEN IN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.41, ss.1211-1219, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fibroadenoma of bilateral axillary ectopic breast tissue: A rare case report based on Orem’s Self Care theory

Archives of Nursing Practice and Care, cilt.5, sa.1, ss.8-14, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primipar Kadınların Perineal Travmaya İlişkin Görüşleri ve Uygulamaları: Nitel Bir Çalışma

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, cilt.89, sa.94, ss.13-3, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Narcotic Analgesics: OPIOIDS

Narcotic Analgesics: OPIOIDS, cilt.5, sa.2, ss.8-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Health Project For Art/Creative Arts Therapist” The Story Of A Project Preparation Process.

The journal of International Social Research, cilt.11, sa.56, ss.1080-1088, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adolesan Kızlarda Obezite ve Obezitenin Neden Olduğu Sorunlar.

ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.2, sa.1, ss.16-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postpartum Perineal Travmanın Önlenmesi Ve Yönetimine İlişkin Güncel Yaklaşımlar.

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), cilt.13, sa.3, ss.272-281, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Neden menstürasyonu daha çok konuşmalıyız?

1. Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2020

MEME KANSERİ VE HORMON REPLASMAN TEDAVİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

1. uluslar arası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2020

INVERTED NIPPLE AND NURSING ANXIETY: A CASE REPORT

3. ULUSLARARASI 4. ULUSAL İSTANBUL EBELİK GÜNLERİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2020

Anne İsteği İle Sezeyan Doğum ACOG 2019 Önerileri

3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2020

Evaluation Of Studies On Increasing The Motivation Of Gynecologic Oncology Patients’ Caregıvers

International Congress On Long-Term Palliative Care and Beykent University 2nd Internatioanl Health Sciences Research Days, Plovdiv, Bulgaristan, 8 - 10 Kasım 2019

Evaluation Of The Problems Of Gynecologic Oncology Patients While Receiving Care

International Congress On Long-Term Palliative Care and Beykent University 2nd Internatioanl Health Sciences Research Days, Plovdiv, Bulgaristan, 8 - 10 Kasım 2019

Oral Kontraseptif Kullanan Kardiyovasküler SistemHastalarında Eğitimin Etkisi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi. 11/14 Temmuz 2019, Bandırma Türkiye, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019

THERMAL BASED CONTRACEPTIVES, FEMALE CONDOMS.

Beykent 1st International Health Sciences Research Days Congress. Abstract Book 16-18 June 2019 Istanbul/Turkey, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2019

NARCOTIC ANALGESICS: OPIOIDS.

Beykent 1st International Health Sciences Research Days Congress. Abstract Book 16-18 June 2019 Istanbul/Turkey, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2019

Complementary Alternative Treatment Practices in Women’xxs Health.

Beykent 1st Internatıonal Health Scıences Research Days, 16-18 June İstanbul, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2018

Kitap & Kitap Bölümleri