Asst. Prof.

NALAN BOSTAN AKMEŞE


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Education Information

2013 - 2018

2013 - 2018

Doctorate

Eskisehir Osmangazi University, Instıtute Of Health Scıences, hemşirelik, Turkey

2011 - 2013

2011 - 2013

Postgraduate

Dokuz Eylul University, Instıtute Of Health Scıences, hemşirelik, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Kütahya Dumlupinar University, School Of Health, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Ergenlerde Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışlar Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Uygulanması

Eskisehir Osmangazi University, Instıtute Of Health Scıences, hemşirelik

2013

2013

Postgraduate

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarını Etkileyen Faktörler Sustainable Development

Dokuz Eylul University, Instıtute Of Health Scıences, hemşirelik

Research Areas

Health Sciences, Nursing

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Kütahya Health Sciences University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2018 - 2019

2018 - 2019

Research Assistant PhD

Kütahya Health Sciences University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2014 - 2018

2014 - 2018

Research Assistant

Eskisehir Osmangazi University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Nursıng

2008 - 2014

2008 - 2014

Research Assistant

Kütahya Dumlupinar University, School Of Health

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Postgraduate

Postgraduate

Postgraduate

Postgraduate

Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Eğitimi

Postgraduate

Postgraduate

Halk Sağlığı Hemşireliği I

Postgraduate

Postgraduate

Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I

Postgraduate

Postgraduate

Undergraduate

Undergraduate

Epidemiyoloji

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Halk Sağlığı Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Hemşirelikte Öğretim

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışlarının İncelenmesi

Bostan Akmeşe N. , Güçlü S.

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , vol.5, no.2, pp.220-229, 2021 (National Refreed University Journal)

2018

2018

İlköğretim Öğrencilerinde Ağız-Diş Sağlığı Ölçütlerinin Değerlendirilmesi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi

Bostan Akmeşe N. , Duru P., Örsal Ö., Yaman B. C.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi , pp.197-206, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu İle Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Dikkat Düzeyleri

Küçük A. , Güçlü S., Bostan Akmeşe N.

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , pp.62-66, 2018 (National Refreed University Journal)

2018

2018

Attention levels of Dumlupınar University Health Science School and Fine Arts Faculty students

KÜÇÜK A. , GÜÇLÜ S. , BOSTAN AKMEŞE N.

BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL, vol.7, no.2, pp.62-66, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Factors Affecting the Healthy Lifestyle Behaviors of Nurses

Bostan Akmeşe N. , Beşer A.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.14, pp.38-44, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2016

2016

Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing)

Karadağ E., Tosuntaş Ş. B. , Erzen E., Duru P., Bostan Akmeşe N. , Mızrak Şahin B., et al.

Addicta: The Turkish Journal on Addictions, vol.3, no.2, pp.223-226, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2016

2016

Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışlar Ölçeğinin Geliştirilmesi: Metodolojik Çalışma

Bostan Akmeşe N. , Örsal Ö., Karadağ E.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi , pp.102-111, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Okul Çocuklarının Ağız-Diş Sağlığındaki Bazı Sorun Alanları

Bostan Akmeşe N. , Örsal Ö., Duru P., Yaman B. C.

Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği Özel Dergisi , no.2, pp.74-78, 2016 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Huzurevi Sakinlerinin İlaç Kullanımına ve Etkileşimine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları

Balcı Alparslan G., Bostan Akmeşe N.

Akademik Geriatri Dergisi , pp.99-105, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Medya Okuryazarlığı Konusunda Verilen Eğitimin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme ve İletişim Becerilerine Etkisi

Güçlü S. , Bostan Akmeşe N. , Öztürk S.

9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.787-798

2020

2020

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışları

Bostan Akmeşe N. , Güçlü S.

7. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, pp.1324-1326

2017

2017

TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ERGENLİK VE ERİŞKİNLİK SORUNLARI

ÖRSAL Ö., BOSTAN AKMEŞE N.

I. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 13 October 2017

2016

2016

Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışlar Ölçeğinin Geliştirilmesi: Metodolojik Çalışma

Bostan Akmeşe N. , Örsal Ö., Karadağ E.

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1698-1699

2014

2014

Okul Çocuklarında Ağız-Diş Sağlığındaki Bazı Sorun Alanları

Duru P., Örsal Ö., Bostan Akmeşe N. , Yaman B. C.

Halk Sağlığı Günleri: III. Okul Sağlığı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 September 2014, pp.134-135

2014

2014

Okul Sağlığı Hemşireliğinde Ağız-Diş Sağlığı Ölçütlerinin Çürük Açısından Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği

Duru P., Örsal Ö., Bostan Akmeşe N. , Yaman B. C.

Halk Sağlığı Günleri: III. Okul Sağlığı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 September 2014, pp.132-133

2013

2013

Kütahya İl Merkezinde Evde Sağlık Hizmeti Başvurularının Değerlendirilmesi

Bostan Akmeşe N. , Örsal Ö.

Gülhane Hemşirelik Öğrencileri Hipotez Geliştirme ve Araştırma Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 20 December 2013, pp.17

2013

2013

Ebelik Bölümü Öğrencileri Tarafindan Yürütülen Yetişkin Eğitimi Etkinlikleri

GÜÇLÜ S. , ELEM E. , BOSTAN AKMEŞE N. , SEZİCİ E. , UNUTKAN A.

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2013, pp.334

2013

2013

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarını Etkileyen Faktörler

Bostan Akmeşe N. , Beşer A.

16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2013, pp.401 Sustainable Development

2013

2013

Üniversite Öğrencilerinin İlaç Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranışları

Bostan Akmeşe N. , Gümüşten K., Ük M., Savğa M., Demircioğlu Y.

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.135

2013

2013

Bayan Hemşirelerin Erkek Hemşirelere Bakış Açısı

Bostan Akmeşe N. , Kahyaoğlu İ., Ertürk Ö.

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.136

2013

2013

Sağlık Çalışanlarının İşyerinde Maruz Kaldıkları Mobbing

Bostan Akmeşe N. , Güngör N., Senger S. N.

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.15

2013

2013

Hemşirelerin Çalışma Koşullarının Sosyal Yaşamları Üzerine Etkisi

Bostan Akmeşe N. , Alptekin H. M. , Beydilli Ö.

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.12

2013

2013

Fabrikada Çalışan İşçilerin Sağlık ve Güvenlik Durumları

Bostan Akmeşe N. , Çelik C., Evsen D., Kahyaoğlu İ., Savğa M.

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.136

2013

2013

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenme Hakkındaki Bilgi, Davranış ve Görüşleri

Bostan Akmeşe N. , Şahin H., Özyer Ö. S.

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.24

2012

2012

Hemşirelik Öğrencilerinin Yara Bakımına Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Görüşleri

Bostan Akmeşe N. , Cerim S., Babaoğlu M.

Uluslararası Katılımlı I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara ve Stoma Bakımı, İzmir, Turkey, 10 - 12 September 2012, pp.83

2012

2012

0-3 Yaş Arası Bebeklerde Yürütülen Bir Ağız Sağlığı Koruma Programının Anne Farkındalığı Üzerindeki Etkisi

Bostan Akmeşe N. , Doğan S.

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.331

2012

2012

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Bostan Akmeşe N. , Çiçekli S., Darılmaz S., Doğan S., Ertürk Ö.

Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 January 2012, pp.107-108

2011

2011

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Davranışlarının Araştırılması

Güçlü S., Bostan Akmeşe N.

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 May 2011, vol.3, pp.2076-2080

2011

2011

Hemşirelik Bölümü Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğini Algılamalarındaki Değişiklik

Güçlü S. , Bostan Akmeşe N. , Babaoğlu M.

10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011, pp.116-117

2009

2009

Antikoagülan İlaç Kullanan Hastaların İlaç ve Besin Etkileşimine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları

Türkbey E., Balcı Alparslan G., Köse T., Serttaş M., Özdemir S., Daşkın E., et al.

II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 04 October 2009, pp.51

Books & Book Chapters

2020

2020

Covid-19 ve Halk Sağlığı Hemşireliği

Bostan Akmeşe N.

in: Covid-19 Pandemisi ve Hemşirelik Yaklaşımları, Selmin Şenol, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.237-247, 2020 Sustainable Development

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2015 - Continues

2015 - Continues

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

Member

2012 - Continues

2012 - Continues

HEMŞİRELER DERNEĞİ

MemberCitations

Total Citations (WOS): 64

h-index (WOS): 1