Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Relationship Between Maternal Characteristics and Postpartum Hemorrhage: A Meta-Analysis Study

JOURNAL OF NURSING RESEARCH, vol.26, no.5, pp.362-372, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Male Fertility Preservation A Systematic Review

Human Reproduction, vol.27, pp.250, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Determine of Midwifery Students Dietary and Physical Activity Attitudes and Behaviors: Analytic Study

JOJ Nursing Health Care, vol.10, no.1, pp.1-7, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sınavların İlişkisinin İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.16, pp.296-318, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Postpartum Kanamada Risk Belirleme, Önleme ve Yönetim: Kanıta Dayalı Uygulamalar

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.494-502, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Simülasyonun Normal Doğum Becerilerine ve Öz-Yeterlilik Düzeylerine Etkisi

Journal of Current Researches on Health Sector, vol.7, pp.41-52, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve kadına ilişkin namus anlayışları ile ilgili tutumları

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL DISEASES AND MATERNAL AND CHILD HEALTH, no.5, pp.1-22, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğum Ağrısının Yönetiminde Non Farmakolojik Yöntemler Sistematik İnceleme

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.48-63, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA HEMŞİRELERİN VE EBELERİN BİLGİ DURUMLARI

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, pp.6-15, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartları ve Modelleri

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, pp.95-114, 2014 (Other Refereed National Journals)

Epizyotomi İyileşmesini Etkileyen Faktörler

Turkish Journal of Public Health, vol.11, pp.72-85, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Perinatology Nursing Certificate Program

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.47, pp.1130-1134, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gebelikte Bitkisel Ürünler Tüketmek

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 3 - 04 May 2021, pp.227-228

Covid 19 pandemi sürecinde çalışan annelerin emzirme sorunları

1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi, Ankara, Turkey, 18 June 2021, vol.1 Sustainable Development

THE DETERMINATION OF PROFESSIONAL BELONGING LEVELS AND AFFECTING FACTORS OF MIDWIFERY STUDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

III. INTERNATIONAL NEW YORK CULTURAL INTERACTION AND ACADEMIC STUDIES CONGRESS, New York, United States Of America, 29 May 2021, vol.1, pp.243-251 Sustainable Development

Normal Doğum Yapan Kadınların Hasta Haklarını Kullanma Tutumlarının İncelenmesi

KADIN SAĞLIĞINDA GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI SEMPOZYUMU I: JİNEKOLOJİK SORUNLAR, Ankara, Turkey, 29 May 2021, vol.1

Covid-19 Pandemisinin Yenidoğan Sağlığı ve Emzirmeye Etkisi

Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu 2021, Zonguldak, Turkey, 27 May 2021, vol.1 Sustainable Development

GÖÇMEN KADINLARDAN DOĞAN YENİDOĞAN

Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu 2021, Zonguldak, Turkey, 27 May 2021, vol.1 Sustainable Development

Pandemi Sürecinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Yenidoğan Sağlığı

Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu 2021, Zonguldak, Turkey, 28 May 2021, vol.1

Engelsiz Bir Gebelik İçin Ebelik Bakımı

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 03 May 2021

SÜREKLİ EBE DESTEĞİ MODELİ

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 20 - 22 November 2020, pp.338-340

Covid-19 Pozitif Gebelerde Güvenli Doğum

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Eskişehir, Turkey, 20 - 22 November 2020, pp.1 Sustainable Development

COVİD-19 POZİTİF GEBELERDE GÜVENLİ DOĞUM

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 20 - 22 November 2020, pp.536-537 Sustainable Development

Ebelik ve Diğer Üniversite Öğrencilerinin ‘‘Ebe’’ Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Eskişehir, Turkey, 20 - 22 November 2020, pp.1

Annelerin Kaygı Ve Konfor Düzeyleri İle Bireyselleştirilmiş Bakım Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

Gençlerde Siber Zorbalık.

4th International Scientific Research Congress (UBAK), 14 - 17 February 2019

Gebelerde Fekal İnkontinans ve İlişkili Faktörler

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

Postpartum Dönemdeki Kadınlarda Maternal Bağlanma ve Mutluluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

Gebelerde Görülen Üriner İnkontinans ve Risk Faktörleri

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Ergenlerde Riskli Cinsel Davranışlar Kanıt Temelli Yaklaşımlar

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015

Kadına Yönelik Şiddet Geleceğin Sağlık Çalışanları Ne Düşünüyor

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 3 - 04 September 2015

Şiddetin Farklı Bir Boyutu Üniversite Gençliği Gözünden Medyada Cinsiyet Eşitsizliği

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 3 - 04 September 2015 Sustainable Development

İnfertil Bireylerde Cinsel Danışmanlık Gereksinimi Kadın Odaklı mı Olmalı

Women and Politics in a Global World International Congress, 16 - 17 April 2015

Kadınlarda Genital Hijyen Alışkanlıklarının İncelenmesi

Women and Politics in a Global World International Congress, 16 - 17 April 2015

İnfertil Çiftlerde Şiddet Cinsiyetler Arası Bakış

Women and Politics in a Global World International Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2015

Akupunkturun Yeniden Keşfi İnfertilite

Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu, Turkey, 12 January 2012 - 13 January 2013

Factors which Affect the Choice of Contraceptive Methods in Women Aged 15 49 Years

The 12th Congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health, Athens, Greece, 20 - 23 June 2012 Sustainable Development

Prenatal Kayıpta Terapötik İletişim

I. Ulusal İletişim Sempozyumu Ben, Sen ve Biz: İlişkilerimiz., Turkey, 25 November 2011

İlişkilerimizde Empatik İletişim

I. Ulusal İletişim Sempozyumu Ben, Sen ve Biz: İlişkilerimiz., Turkey, 25 November 2011

Books & Book Chapters

OMUZ DİSTOZİSİNDE DOĞUM YÖNETİMİ

in: SAĞLIK ALANINDA GÜNCEL BAKIM YAKLAŞIMLARI, Canan ERAYDIN, Editor, Iksad Publications , Ankara, pp.35-65, 2020

ENGELSİZ PERİNATAL DÖNEM VE EBELİK BAKIMI

in: SAĞLIK ALANINDA GÜNCEL BAKIM YAKLAŞIMLARI, Canan ERAYDIN, Editor, Iksad Publications , Ankara, pp.3-33, 2020

OBEZİTENİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ VE BAKIM

in: SAĞLIKTA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Mukadder MOLLAOĞLU, Editor, Iksad publishing house, Ankara, pp.69-100, 2020

GEBELİKTE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN KULLANIMI

in: Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar - II Cilt 3, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.403-422, 2020

GEBELİKTE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN KULLANIMI

in: Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar II- Cilt 3, Cem EVEREKLİOĞLU, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.403-422, 2020

Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık

in: Toplumsal Cinsiyet, Fatma Başar, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.109-125, 2020

Engelsiz Perinatal Dönem ve Ebelik Bakımı

in: Sağlık Alanında Güncel Bakım Yaklaşımları, Eraydın Canan, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.3-34, 2020

OMUZ DİSTOZİSİNDE DOĞUM YÖNETİMİ

in: SAĞLIK ALANINDA GÜNCEL BAKIM YAKLAŞIMLARI, Canan Eraydın, Editor, Iksad Publications, pp.35-65, 2020

OBEZİTENİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ VE BAKIM

in: Sağlıkta Multidisipliner yaklaşımlar, Mukadder MOLLAOĞLU, Editor, IKSAD Publishing House, pp.69-95, 2020

Ölü Doğum ve Yenidoğan Ölümü

in: Ebelerin Travay ve Doğum El kitabı, Hafize Öztürk Can,Ummahan Yücel,Aytül Hadımlı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-394, 2018