Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relationship Between Maternal Characteristics and Postpartum Hemorrhage: A Meta-Analysis Study

JOURNAL OF NURSING RESEARCH, cilt.26, sa.5, ss.362-372, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Male Fertility Preservation A Systematic Review

Human Reproduction, cilt.27, ss.250, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determine of Midwifery Students Dietary and Physical Activity Attitudes and Behaviors: Analytic Study

JOJ Nursing Health Care, cilt.10, sa.1, ss.1-7, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sınavların İlişkisinin İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.16, ss.296-318, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Postpartum Kanamada Risk Belirleme, Önleme ve Yönetim: Kanıta Dayalı Uygulamalar

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.494-502, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Simülasyonun Normal Doğum Becerilerine ve Öz-Yeterlilik Düzeylerine Etkisi

Journal of Current Researches on Health Sector, cilt.7, ss.41-52, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve kadına ilişkin namus anlayışları ile ilgili tutumları

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL DISEASES AND MATERNAL AND CHILD HEALTH, sa.5, ss.1-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Ağrısının Yönetiminde Non Farmakolojik Yöntemler Sistematik İnceleme

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.48-63, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA HEMŞİRELERİN VE EBELERİN BİLGİ DURUMLARI

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, ss.6-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartları ve Modelleri

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, ss.95-114, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epizyotomi İyileşmesini Etkileyen Faktörler

Turkish Journal of Public Health, cilt.11, ss.72-85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Perinatology Nursing Certificate Program

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.47, ss.1130-1134, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SÜREKLİ EBE DESTEĞİ MODELİ

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 20 - 22 Kasım 2020, ss.338-340

Ebelik ve Diğer Üniversite Öğrencilerinin ‘‘Ebe’’ Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2020, ss.1

Covid-19 Pozitif Gebelerde Güvenli Doğum

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2020, ss.1

COVİD-19 POZİTİF GEBELERDE GÜVENLİ DOĞUM

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 20 - 22 Kasım 2020, ss.536-537

Annelerin Kaygı Ve Konfor Düzeyleri İle Bireyselleştirilmiş Bakım Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

Gençlerde Siber Zorbalık.

4th International Scientific Research Congress (UBAK), 14 - 17 Şubat 2019

Gebelerde Fekal İnkontinans ve İlişkili Faktörler

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Postpartum Dönemdeki Kadınlarda Maternal Bağlanma ve Mutluluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Gebelerde Görülen Üriner İnkontinans ve Risk Faktörleri

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Ergenlerde Riskli Cinsel Davranışlar Kanıt Temelli Yaklaşımlar

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2015

Kadına Yönelik Şiddet Geleceğin Sağlık Çalışanları Ne Düşünüyor

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 3 - 04 Eylül 2015

Şiddetin Farklı Bir Boyutu Üniversite Gençliği Gözünden Medyada Cinsiyet Eşitsizliği

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 3 - 04 Eylül 2015

İnfertil Bireylerde Cinsel Danışmanlık Gereksinimi Kadın Odaklı mı Olmalı

Women and Politics in a Global World International Congress, 16 - 17 Nisan 2015

Kadınlarda Genital Hijyen Alışkanlıklarının İncelenmesi

Women and Politics in a Global World International Congress, 16 - 17 Nisan 2015

İnfertil Çiftlerde Şiddet Cinsiyetler Arası Bakış

Women and Politics in a Global World International Congress, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2015

Akupunkturun Yeniden Keşfi İnfertilite

Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu, Türkiye, 12 Ocak 2012 - 13 Ocak 2013

Factors which Affect the Choice of Contraceptive Methods in Women Aged 15 49 Years

The 12th Congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health, Athens, Yunanistan, 20 - 23 Haziran 2012

İlişkilerimizde Empatik İletişim

I. Ulusal İletişim Sempozyumu Ben, Sen ve Biz: İlişkilerimiz., Türkiye, 25 Kasım 2011

Prenatal Kayıpta Terapötik İletişim

I. Ulusal İletişim Sempozyumu Ben, Sen ve Biz: İlişkilerimiz., Türkiye, 25 Kasım 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

OMUZ DİSTOZİSİNDE DOĞUM YÖNETİMİ

SAĞLIK ALANINDA GÜNCEL BAKIM YAKLAŞIMLARI, Canan ERAYDIN, Editör, Iksad Publications , Ankara, ss.35-65, 2020

ENGELSİZ PERİNATAL DÖNEM VE EBELİK BAKIMI

SAĞLIK ALANINDA GÜNCEL BAKIM YAKLAŞIMLARI, Canan ERAYDIN, Editör, Iksad Publications , Ankara, ss.3-33, 2020

OBEZİTENİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ VE BAKIM

SAĞLIKTA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Mukadder MOLLAOĞLU, Editör, Iksad publishing house, Ankara, ss.69-100, 2020

GEBELİKTE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN KULLANIMI

Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar - II Cilt 3, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.403-422, 2020

GEBELİKTE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN KULLANIMI

Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar II- Cilt 3, Cem EVEREKLİOĞLU, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.403-422, 2020

Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık

Toplumsal Cinsiyet, Fatma Başar, Editör, Akademisyen Yayınevi, ss.109-125, 2020

Engelsiz Perinatal Dönem ve Ebelik Bakımı

Sağlık Alanında Güncel Bakım Yaklaşımları, Eraydın Canan, Editör, Iksad Publications, ss.3-34, 2020

OMUZ DİSTOZİSİNDE DOĞUM YÖNETİMİ

SAĞLIK ALANINDA GÜNCEL BAKIM YAKLAŞIMLARI, Canan Eraydın, Editör, Iksad Publications, ss.35-65, 2020

OBEZİTENİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ VE BAKIM

Sağlıkta Multidisipliner yaklaşımlar, Mukadder MOLLAOĞLU, Editör, IKSAD Publishing House, ss.69-95, 2020

Ölü Doğum ve Yenidoğan Ölümü

Ebelerin Travay ve Doğum El kitabı, Hafize Öztürk Can,Ummahan Yücel,Aytül Hadımlı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-394, 2018