Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 Enfeksiyonuna Sekonder Gelişen Atipik Hemolitik Üremik Sendrom; Olgu Sunumu

17. Ulusal Uludağ İç Hastalıkları Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 07 March 2021, pp.210-211 Creative Commons License Sustainable Development

Hipertansiyon Tanısı Olan Hastalarda COVID-19 Hastalık Seyrine Etkili Faktörler

17. Ulusal Uludağ İç Hastalıkları Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 07 March 2021, pp.213 Creative Commons License Sustainable Development

YAYGIN KAS AĞRISI VE PROKSİMAL KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ İLE GELEN GENÇ POLİMİYOZİT VAKASI

22. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 6 - 11 October 2020, pp.69-70

SGLT-2 İNHİBİTÖRLERİNE SEKONDER GELİŞEN DİYABETİK KETOASİDOZ; OLGU SUNUMU İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRME

4. iç hastalıkları akademisi kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 9 - 12 April 2020, pp.57-58 Creative Commons License Sustainable Development

Eritrosit Dağılım Genişliği (Rdw) Sepsis Ve Septik Şoklu Hastalarda Mortalite İçin Prognostik Bir Faktördür

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 22 - 26 March 2017 Sustainable Development

ARDS ile Seyreden Bir H1N1 Olgusu

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, Turkey, 11 - 15 May 2016

Books & Book Chapters

OBEZITE VE METABOLIK SENDROM

in: OBEZITEYE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, Özyiğit Filiz, Editor, Akademisyen Kitabevi, İstanbul, pp.107-118, 2021

Hipertansiyon ve Kronik Komplikasyonları

in: Hipertansiyona Multidisipliner Yaklaşım, Filiz Özyiğit, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.183-190, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Other Publications

Metrics

Publication

29

Citation (WoS)

17

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

2

Thesis Advisory

4

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals