Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Evaluation of the Effects of Pisidia Region City Hospitals Quality System Perception on Health Tourism

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi (Third Sector Social Economic Review), vol.56, no.4, pp.2892-2909, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Turkey First 2 Months Covidien 19 Epidemic Overview

TURKISH JOURNAL OF HEALTH AND SPORT (TJHS), vol.1, no.1, pp.2-17, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

HASTA VE YAKINLARINI ŞİDDETE YÖNELTEN SEBEPLERİN ARAŞTIRILMASI- BURDUR İLİ ÖRNEĞİ

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.11, pp.95-118, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yaşlılık, Yaşlılık Sorunları ve Sendromları”

3rd Internatıonal Health Scıence And Lıfe Congress (IHSLC 2020) 4-6 haziran 2020 Burdur, Burdur, Turkey, 04 June 2020, vol.1111111111111, pp.400-407

“Sağlık Alanında, 663 ve 694 Sayılı Khk'ların Karşılaştırması ve AcilSağlik Hizmetlerinin Yönetimi Açısından Muhtemel Etkileri”,

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi,11-13 Ekim, Bodrum, 2018., Muğla, Turkey, 11 October 2018, vol.1111111111111, pp.1729-1739 Creative Commons License