Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Needle in the heart

HERZ , vol.40, no.1, pp.136-138, 2015 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rüptüre Olmamış Dev Sinüs Valsalva Anevrizması Olgusu.

38. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2022, pp.142 Creative Commons License

Hasta Yönetimine multimodalite görüntülemenin katkısı olgularla tartışalım Miyokarditli bir olgu

35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Turkey, 03 October 2019

The effect of fixed dose triple antihypertensive combinationto parameters of ambulatory blood pressure monitoring

34th TURKISH CARDIOLOGY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Antalya, Turkey, 20 - 23 October 2018, vol.20, pp.79

Acute inferior myocardial infarction related to blunt chest trauma

32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.64

2 Boyutlu Ekokardiyografi görüntü planları

XI. World Congress of Echocardiography and Cardiology., 20 - 22 November 2015

Artefaktlar yanıltıcı bulgular

XXI. World Congress of Echocardiography and Cardiology., 20 - 22 November 2015

Acil serviste kime ne zaman hangi görüntüleme Aort diseksiyonu şüphesi olan hasta

31. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi. 2015,Antalya, Turkey, 22 - 25 October 2015

Foramen ovale açıklıg ında geçis yaparken sıkıs an trombüs Bir bruselloz komplikasyonu

31. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi. 2015,Antalya, Turkey, 22 - 25 October 2015

Illustrative cases for clinical decision making by using myocardial deformation imaging Interactive session Patients with severe aortic stenosis

ECHOCARDIOGRAPHY FOR TRAINEES. Organized by the EACVI Club 35 and Turkish Working Group of Cardiac Imaging October 24, 2015 Antalya, 24 October 2015

Akut akciğer ödemi ve gebelik İlginç bir olgu

29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2013

Epicardial fat tissue is related with aortic stiffness

30. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi. 2014,Antalya., Turkey, 23 - 26 October 2014

Anksiyete ile başvuran Miyokardiyal Enfarktüs: Olgu Sunumu

10. Ulusal Acil Tip-Kongresi. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 15 - 18 May 2014

The impact of systolic dysfunction on warfarin effectivity

Heart Failure Congress 2014 and the 1st World Congress on Acute Heart Failure, 17 - 21 May 2014

Relation between Glycosylated Hemoglobin (Hemoglobin A1c) and Aortic Stiffness in Type 2 Diabetic Patients

29th Turkish Cardiology Congress of the Turkish-Society-of-Cardiology (TSC) with International Participation, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2013, vol.62 Sustainable Development identifier

Acute pulmonary edema and pregnancy a challenging case

29. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi. 2013, Antalya., Turkey, 26 - 29 October 2013

Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy in Monozygotic Twin Sisters

29. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi. 2013, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2013

Technical problems arising from venous obstruction during implantation of pacing leads

29. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji KongreSİ 2013, Antalya., Turkey, 26 - 29 October 2013

An unusual complication of a primary percutaneous coronary intervention

29. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi. 2013, Antalya., Turkey, 26 - 29 October 2013

Back to the future in treatment of refractory no reflow after primary percutaneous coronary intervention intracoronary epinephrine

7th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean, 24 March - 27 April 2011

Cardiac involvement in glycogen storage disease type IV two cases and the two ends of a spectrum

7th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean, 24 - 27 March 2011

Patent duktus arteriozusu ve romatizmal kalp hastalığı olan hastada peripartum birçok odakta endokardit ve endarterit

XII. Kardiyak Görüntüleme Kardiyak Çalışma Grubu Toplatısı 13-15 Mayıs 2010, İzmir, Turkey, 13 - 15 May 2010

Gaucher hastalığı olan vakada ciddi valvüler ve aortik kalsifikasyon

Ekokardiyografi XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı BURSA, Turkey, 07 May 2008 - 11 May 2010

65 Yaşından sonra tespit edilen cor triatriatum

XII. Kardiyak Görüntüleme Kardiyak Çalışma Grubu Toplatısı 7-10 Mayıs 2009, Hatay, Turkey, 7 - 10 May 2009

Bir kardiyak destek cihazı Impella

XII. Kardiyak Görüntüleme Kardiyak Çalışma Grubu Toplatısı, Turkey, 07 May 2009 - 10 May 2010

Kardiyak transplantasyon sonrası gelişen konstriktif perikardit

II. Kardiyak Görüntüleme Kardiyak Çalışma Grubu Toplatısı ,Hatay, Turkey, 7 - 10 May 2009

İdiyopatik hipereozinofilik sendromda kardiyak tutulum

Ekokardiyografi XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 2008, Turkey, 7 - 11 May 2008

Books & Book Chapters

Kardiyovasküler Hastalıklar ve Günlük Yaşam, Araç Kullanımı

in: KALP, Prof. Dr Ömer Kozan, Doç Dr. Gönenç Kocabay, Dr. Öğr. Üyesi Özgen Şafak, Editor, Nobel Tıp Yayınevi, pp.1381-1392, 2020

Preoperatif Antitrombotik Tedavilerin Düzenlenmesi

in: Hasta Kan Yönetiminde Ortak Görüş, Prof. Dr Türkan Kudsioğlu, Doç. Dr. Serkan Ertugay, Editor, Sözkesen matbaacılık, pp.15-40, 2019

Metrics

Publication

148

Citation (WoS)

252

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

440

H-Index (Scopus)

11

Citiation (TrDizin)

3

Thesis Advisory

2

Open Access

32
UN Sustainable Development Goals