Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hangi Hastalar Nasıl Takip ve Tedavi Edilmeli? (Hepatit B Enfeksiyonu)

KLİMİK HEPATİT AKADEMİSİ 2018, Turkey, 19 - 21 January 2018 Sustainable Development

Yaşlılarda enfeksiyon farklı mı seyrediyor?

6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, Turkey, 4 - 08 April 2017

Eritrosit Dağılım Genişliği (Rdw) Sepsis Ve Septik Şoklu Hastalarda Mortalite İçin Prognostik Bir Faktördür

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 22 - 26 March 2017 Sustainable Development

Akut Karaciğer Yetmezliği

VIII. ULUSAL VİRAL HEPATİT SİMPOZYUMU, Turkey, 3 - 05 June 2016

ARDS ile Seyreden Bir H1N1 Olgusu

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, Turkey, 11 - 15 May 2016

Erişkinlerin grip aşısına yaklaşımının araştırılması

XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 March 2015 Sustainable Development

Evaulation of personel’s knowledge about cleaning and disinfection of risk areas in our hospital

14 th WORLD STERILIZATION CONGRESS AND 8 TH NATIONAL STERILIZATION DISINFECTION CONGRESS TURKEY, 6 - 09 November 2013

İnaktif hepatit B hastalarımızda hepatosteatoz sıklığı

10. ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 September 2013 Sustainable Development

Chryseobacterium indologenes: Bir olgu sunumu

34. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 7 - 11 November 2010

Brusella mastit:Olgu sunumu

3. TÜRKİYE EKMUD Kongresi, Turkey, 12 - 16 May 2010

Prosthetic joint infectionsan evaluation of 67 cases

The 3 rd Eurasia Congress of Infectious Diseases, 1 - 04 October 2009

Books & Book Chapters

AKUT HEPATİT B ENFEKSİYONU: KLİNİK SEYİR VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

in: Hepatit B Virüs Enfeksiyonu, Neşe Demirtürk, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.29-33, 2022

AFETLERDE VİRAL ENFEKSİYONLAR

in: Afetler ve Enfeksiyonlar, ŞÜKRAN KÖSE, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.42-46, 2021