Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A SNAPSHOT OF GERIATRIC INFECTIONS IN TURKEY: Ratio of Geriatric Inpatients in Hospitals and Evaluation of Their Infectious Diseases: A Multicenter Point Prevalence Study.

International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A novel id-iri score: development and internal validation of the multivariable community acquired sepsis clinical risk prediction model.

European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Urinary tract infections in the geriatric patients

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.34, ss.67-72, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A Case of Brucellosis with Sternoclavicular Arthritis and Biceps Tenosynovitis

KUWAIT MEDICAL JOURNAL, cilt.49, ss.332-334, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF HEALTH CARE WORKERS TOWARD PATIENTS WITH HEPATITIS C INFECTION

SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, cilt.47, ss.935-944, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Case of Brucellosis with Recurrent Attacks of Vasculitis.

Case reports in infectious diseases, cilt.2016, ss.5740589, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SKIN MANIFESTATIONS ASSOCIATED WITH BRUCELLOSIS

EUROPEAN MEDICAL JOURNAL DERMATOLOGY, cilt.4, ss.119-125, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Brucella spondylodiscitis: Multifocal involvement in thoracic and lumbar areas a rare case

Journal of Microbiology and Infectious Diseases, cilt.5, ss.129-132, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Antibiotic Resistance in Acinetobacter Baumannii StrainsIsolated from Nosocomial Infections

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, ss.394-397, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An abscess due to Pasteurella multocida after a cat scratch Case report and evaluation of antibiotic prophylaxis

Journal of Microbiology and Infectious Diseases, cilt.4, ss.159-161, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Seropositivity of Delta Hepatitis in HBsAg Positive Patients inEskişehir Province

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, cilt.20, ss.72-74, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2008-2013 Yılları Arasında Sağlık ÇalışanlarımızdaMeydana Gelen Perkütan YaralanmalarınDeğerlendirilmesi

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.19, ss.32-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnaktif Hepatit B Taşıyıcılarında Hepatosteatoz Sıklığı Biyokimyasal ve Viral Parametrelerin Değerlendirilmesi

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, cilt.19, ss.144-147, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Eskişehir İlinde Görülen Tularemi Olgularının Değerlendirilmesi

KLIMIK JOURNAL, cilt.26, ss.94-97, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Evaluation of 219 Patients with Chronic Hepatitis C ReceivingPegylated Interferon Ribavirin Treatment

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, cilt.19, ss.71-75, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi:Geç Tanı Konulan İki Olgu

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.16, ss.180-183, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kedi Tırmığı Hastalığı: Olgu Sunumu

KLIMIK JOURNAL, cilt.24, ss.116-118, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Oküler Toksoplazmozun Klinik Özellikleri vePrognozu: Onbeş Olgunun İrdelenmesi

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.11, ss.138-142, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hangi Hastalar Nasıl Takip ve Tedavi Edilmeli? (Hepatit B Enfeksiyonu)

KLİMİK HEPATİT AKADEMİSİ 2018, Türkiye, 19 - 21 Ocak 2018

Yaşlılarda enfeksiyon farklı mı seyrediyor?

6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2017

Tenofovir Kullanan Kronik Hepatit B Hastalarında Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 22 - 26 Mart 2017

Eritrosit Dağılım Genişliği (Rdw) Sepsis Ve Septik Şoklu Hastalarda Mortalite İçin Prognostik Bir Faktördür

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 22 - 26 Mart 2017

Akut Karaciğer Yetmezliği

VIII. ULUSAL VİRAL HEPATİT SİMPOZYUMU, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2016

ARDS ile Seyreden Bir H1N1 Olgusu

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Arcanobacterium Haemolyticum’a Bağlı Gelişen Diyabetik Ayak Enfeksiyonu

BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015

Erişkinlerin grip aşısına yaklaşımının araştırılması

XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 25 - 29 Mart 2015

Kedi Tırmığı Hastalığı:İki Olgu Sunumu

5. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Evaulation of personel’s knowledge about cleaning and disinfection of risk areas in our hospital

14 th WORLD STERILIZATION CONGRESS AND 8 TH NATIONAL STERILIZATION DISINFECTION CONGRESS TURKEY, 6 - 09 Kasım 2013

İnaktif hepatit B hastalarımızda hepatosteatoz sıklığı

10. ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2013

Eskişehir ilinden bildirilen ilk tularemi olguları

15. TÜRK KLİMİK KONGRESİ, Türkiye, 23 - 27 Mart 2011

Chryseobacterium indologenes: Bir olgu sunumu

34. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2010

Brusella mastit:Olgu sunumu

3. TÜRKİYE EKMUD Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Mayıs 2010

Prosthetic joint infectionsan evaluation of 67 cases

The 3 rd Eurasia Congress of Infectious Diseases, 1 - 04 Ekim 2009