Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Neutrophil to Lymphocyte Ratio on Appendectomy of Geriatric and Nongeriatric Patients.

Journal of investigative surgery : the official journal of the Academy of Surgical Research, cilt.30, ss.285-290, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Traumatic laceration of the portal vein.

CJEM, cilt.18, ss.306-8, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Meckel's diverticulitis in Amyand's hernia.

Wiener klinische Wochenschrift, cilt.124, ss.288-9, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A giant breast lipoma.

The American surgeon, cilt.78, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Henoch Schonlein purpura mimicking Crohn's ileitis.

Journal of Crohn's & colitis, cilt.5, ss.271-2, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COVID-19 Pandemisi Sırasında Genel Onkolojik Cerrahide Triaj

KAFKAS TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.10, ss.257-263, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

RENAL KOLİKLE BULGU VEREN PARATİROİD KARSİNOMU: OLGU SUNUMU

Causapedia, no.2, ss.41-44, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Blood Group Characteristics in Colorectal Cancers

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, cilt.28, ss.76-79, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolorektal hastalıklarda şikayet özellikleri

Kocaeli Tıp Dergisi, cilt.7, ss.14-17, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A rare Acute Abdomen: Appendix Duplication

Causapedia, cilt.7, ss.5-8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical Value of the Monocyte-to-Lymphocyte Ratio for Determining Number of Debridements in Treatment of Fournier’s Gangrene

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, cilt.27, ss.38-43, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical Value of Platelet-to-Lymphocyte Ratio in Predicting Liver Metastasis and Lymph Node Positivity of Colorectal Cancer Patients

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, cilt.27, ss.50-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GASTRO ÖZEFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI (GÖRH) CERRAHİSİNDE YAŞAM KALİTESİNE ETKİ EDEN PREOPERATİF FAKTÖRLER

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.19-24, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Clinical Value of the Platelet-to-Lymphocyte Ratio for Diagnosing Complicated Acute Appendicitis

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, cilt.27, ss.1-5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.19-24, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Factors Effecting Mortality in Emergency and Elective Colorectal Cancer Surgery

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, cilt.26, ss.77-82, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mastalgia-Cancer Relationship: A Prospective Study.

The journal of breast health, cilt.11, ss.88-91, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Ağır Hipotiroidili Hastada Akut Batın: Bir olgu sunumu

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.36-40, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

MİDE DOKUSUNDA EKTOPİK PANKREAS: OLGU BİLDİRİMİ

Ankara Medical Journal, cilt.13, ss.43-45, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

REKTUM CA OLGUSUNDA MALROTASYON ANOMALİSİ VE RUDİMENTER APPENDİKS

Ortadoğu Tıp Dergisi, cilt.4, ss.44-46, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEK TARAFLI REKÜRREN SİNİR BİFURKASYONU

Endokrinolojide Diyalog Dergisi (JDE Endokrin), cilt.8, ss.88, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Safra Yolu Yaralanmaları

Karaciğer Pankreas Safra Yolları Cerrahisinde Temel Konular ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar, Dr Ender Anılır, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.447-455, 2019

Rektum Nöroendokrin Tümörleri

Gastrointestinal Stromal Tümörler ve Nöroendokrin Tümörlere Yaklaşım, Dr. Ender Anılır, Editör, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, ss.239-251, 2019